Kızıltepe Belediyesi, “İzinli alanlar dışında kazı yapıldı Zemin kaplamalar işin tekniğine uygun yapılmadı”

Kızıltepe Belediyesi, “İzinli alanlar dışında kazı yapıldı Zemin kaplamalar işin tekniğine uygun yapılmadı”
Kızıltepe Belediyesi ile Dicle Elektrik arasında başlayan izinsiz kazı ile görevi yerine getirmeme tartışması devam ediyor.17.09.2019 12:52


 

 

Kızıltepe Belediyesi tarafından yapılan ilk açıklamada izinsiz kazı yapıldığı ve yapılan kazıların zemin kaplamalarının usulüne uygun yapılmadığı belirtilirken, buna karşı Dicle Elektrik tarafından kazıların Büyükşehirden alınan ruhsat kapsamında sürdüğünü açıklamasının ardından Kızıltepe Belediyesi yeni bir açıklama yaparak bu konudaki iddiasını sürdürerek, Büyükşehir Belediyesinden ruhsat alınsa bile ilçe belediyesinin hangi sokaklarda kazı yapılacağı konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini, izinli ruhsat alanı dışındaki sokaklarda da kazı yapıldığı ayrıca üst yüzey zemin kaplamalarının işin tekniğine uygun bir şekilde yapılmadığını belirterek, , “ilgili mevzuatlarda düzenlenmiş her türlü hak ve yetkinin kullanılmasından zerre imtina edilmeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir.” İfadelerine yer verdi.

 

Kızıltepe Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgi ve ifadelere yer verildi;

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Dicle EDAŞ alt yüklenici firması tarafından ilçemiz sınırları içerisinde yapılan altyapı kazılarına ilişkin açıklamamızdır.

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği ile Mardin Büyükşehir Belediyesi AYKOME Uygulama Yönetmeliği’nde ‘Altyapı Tesisi Açma Ruhsatı’nın hangi usul ve esaslar çerçevesinde ve hangi şartlar dahilinde verileceği düzenlenmiştir. Bunun dışında, Mardin Büyükşehir Belediyesi AYKOME Uygulama Yönetmenliği’nin m.12/1-(g) alt bendi hükmüne göre; Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından, doğal afet, güvenlik, sağlık gibi önceden belirlenemeyen zorunlu hallerde kazı izni verileceği belirtilmiştir. Aynı yönetmenliğin m.13/1-(a) alt bendi hükmü gereğince de; kurum, kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler tarafından, acil-arıza halleri hariç ruhsatsız altyapı tesisleri için kazı yapılamayacağı açıkça belirtilmiştir. (Madde 13/1 (a) alt bendi; Kurum, kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler, acil-arıza halleri hariç ruhsatsız altyapı tesisleri için kazı yapamazlar. Altyapı çalışmaları ruhsatta belirtilen başlama ve bitiş tarihleri içerisinde, ilgili şartnamelere, ruhsatta belirtilen şartlar ile AYKOME Alt Yapı Tesisleri Ruhsat İşlemleri ve Zemin Açımı Uygulama Yönetmeliği ve AYKOME tarafından belirlenen yatırım programlarına göre gerçekleştirilir. Ruhsattaki tarih, şartlar ve bu yönetmeliğe uygun olmayan çalışmalar ile bildirimsiz ve ruhsatsız kazılar için AYKOME Müeyyideler Yönetmeliğindeki cezai yaptırımlar uygulanır).

Bununla birlikte, yine aynı yönetmeliğin madde 15/1-(c) alt bendi hükmü gereği; altyapı kazı çalışmasını yapacak kurum ve kuruluşlar tarafından, çalışma başlatılmadan önce ilgili ilçe belediyesi olan belediyemize resmi yazı ile çalışılacak güzergah konusunda bilgilendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

Ancak, Geçici Altyapı Tesisi Açma Ruhsatı kapsamında çalışma yapıldığı belirtilen belediyemiz sınırları içerisinde yer alan cadde ve sokaklarda yapılacak altyapı kazı çalışması hakkında yukarıda belirtilen sair mevzuat hükmüne rağmen şu ana kadar belediyemize herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır.

Dicle EDAŞ Mardin İl Müdürlüğü tarafından 11/09/2019 tarihinde yapılmış açıklamayla birlikte kamuoyuna sunulan ‘Geçici Altyapı Tesisi Açma Ruhsatı’nda, belediyemiz görev ve sorumluluk sınırları içerisinde yer alan ‘Koçhisar Mahallesi sınırları ile Ersoylu Mahallesi sınırları içerisinde elektrik altyapı kazısı yapılacağı’ belirtilmiştir.

Ancak belediyemiz ilgili birimleri teknik elemanlarınca yapılan kontrol ve denetimlerde; yüklenici firma tarafından, Dicle EDAŞ tarafından yayınlanmış ‘Geçici Altyapı Tesisi Açma Ruhsatı’nda belirtilen caddelerin dışında başka mahalle sınırları içerisinde de çalışmaların yapılmaya başlandığı tespit edilmiştir. Nitekim, belediyemiz ilgili birimleri teknik elemanlarınca yapılan tespitlerde; ‘Geçici Altyapı Tesisi Açma Ruhsatı’nda yer almayan belediyemiz görev ve sorumluluk sınırları içerisinde yer alan Tepebaşı Mahallesi sınırları

içerisinde de gerekli ruhsat alınmadığı halde 12.09.2019 tarihinde kazı çalışması yapılmış olduğu tespit edilmiş ve bu husus da tutanak altına alınmıştır.

Bununla birlikte, daha önceden alınmış ruhsat kapsamında yapılmış ‘altyapı kazı çalışmaları’ sonrasında kazı yapılan alanlarda üst yüzey zemin kaplamalarının işin tekniğine uygun bir şekilde yapılmamış olduğu da yine belediyemiz ilgili birimlerince tespit edilmiş ve bu hususta tutanak altına alınmıştır.

Hiçbir somut belge sunmaksızın belediyemizi ‘elektrik panolarına yapıldığı iddia olunan saldırıları desteklemekle (işlendiği iddia olunan suçlara iştirak etmekle) itham eden ilgili kurumun da mevzuat hükümlerinin üstünde yer almadığı açıktır.

Bir anonim şirketi olan ilgili kurum tarafından, maksadını aşacak şekilde Kızıltepe Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarda bulunan belediyemizi ‘suça iştirak’ etmekle itham etmekten ziyade kurumsal kimliklerinin gerektirdiği ciddiyete yaraşır şekilde bilgilendirmede bulunmasının ve en önemlisi de ilgili mevzuat hükümlerine/yasalara uygun olarak iş ve işlemlerde bulunulmasının beklenildiğini de belirtme zorunluluğu duymaktayız.

İlgili kurum ve/veya kuruluşlar tarafından belediyemiz sınırları içerisinde yer alan alanlarda yapılmış çalışmalar sonrası ilgili birimlerimiz tarafından mevzuata uygun bir şekilde elde edilmiş görüntüler (Dicle EDAŞ Mardin İl Müdürlüğü tarafından yapılmış açıklama tarihinden sonra elde edilmiş görüntüler) tarafımızca sunulmakta olup, takdiri değerli Kızıltepe halkı ile kamuoyuna bırakılmaktadır.

Sonuç olarak belediyemiz ilgili birimlerince yapılacak/yapılabilecek tespitler sonrası belediyemiz tarafından, ilgili mevzuatlarda düzenlenmiş her türlü hak ve yetkinin kullanılmasından zerre imtina edilmeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir.

Saygıdeğer Kızıltepe halkı ile kamuoyuna saygıyla arz olunu


Etiketler: kızıltepe

Diğer SOSYAL YAŞAM haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.